Disneyland 1972 Love the old s

TaiGamesAZ.Wap.Sh
Kpah 148 Auto Click - Tải Kpah 148 Auto
RS Kpah :Kpah 148Auto Click, Tai Khi Phach Anh Hung 148 Auto Click, Game Khi Phach Anh Hung 148 Auto Click, Tai KPAH 148 Auto

Kpah 148 Auto Click, Tai Kpah 148 Auto Click

Tai Khi Phach Anh Hung 148 Auto Click, Tai Game Kpah 148 Auto Click, Tai Kpah 148 Auto Click


Kpah 148 Auto Click, Khi Phach Anh Hung 148 Auto


img-kpah


- Phiên Bản Mới Nhất Khí Phách Anh Hùng 148 Được Cập Nhật
Tải Khí Phách Anh Hùng 148 :Tải Về
Tải Khí Phách Anh Hùng 148 Cho Máy Android :Tải Về

Chức năng công thành:
- Trong nước:

+ các chức vụ sau khi chiếm thành Trấn Danh sẽ mang một quyền hạn nhất định: Vua, Bổ Đầu, Tướng Quân, Đại Thần.
+ Luật công thành trong nước tương tự như công thành Trấn Danh vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần
- Ngoài nước:
+ Vua có quyền đăng ký chinh phạt lãnh thổ nước khác tuân thủ luật lệ của nhà phát hành game
+ Không chinh phạt vào thứ 2,4,6 và thời gian chinh phạt là 20-21h
Ngoài ra một số thay đổi khác trong phiên bản này:
- Tách riêng các vật phẩm khóa và không khóa
- Thay đổi icon các vùng lãnh thổ
- Tăng sức mạnh trang bị linh thú
- Sửa lỗi tự động chuyển focus khi đang sử dụng auto đánh.

Tải Khí Phách Anh Hùng 148 :Tải Về
Tải Khí Phách Anh Hùng 148 Cho Máy Android :Tải Về

Khí Phách Anh Hùng 148 Mod FullKPAH 148 Mod Key :Tải Về
KPAH 148 Mod Ẩn Ứng Dụng :Tải Về
KPAH 148 Mod Auto Click :Tải Về
KPAH 148 Mod Chụp Ảnh Màn Hình :Tải Về
KPAH 148 Mod Chỉnh Ánh Sáng :Tải Về


Game Kpah Phiên Bản 148 Auto Click, Tai Game Kpah 148 Auto Click, Kpah 148 Auto Click, Tai Kpah Phiên Bản 148 Auto Click

Kpah 148,Tai Kpah 148